Produktserie: Snortrör

Med ett rejält snortrör blir det lättare att dosera och använda substansen på ett kontrollerat sätt. Det kan också minska risken för att skada näsans slemhinnor, eftersom röret ger en jämnare fördelning av substansen. Dessutom kan ett snortrör vara praktiskt genom att undvika spridning av bakterier eller smuts som kan finnas på fingrar eller andra icke-sanitära ytor